Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

hinh 1
  • Ban Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2021
  • BSCKII Nguyễn Xuân Mến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
  • BSCKII Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 2021
  • Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2021

Hủy bỏ Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 10/03/2022

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ở trẻ em 25/02/2022

Thông báo mời thầu: Đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh năm 2022 – 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 07/01/2022

Thông báo sửa đổi, bổ sung Hồ sơ mời thầu gói thầu số 02: Hóa chất, hóa chất xét nghiệm 29/10/2021

Thông báo mời thầu (Gói thầu VTYT tiêu hao; HC, HCXN) 29/10/2021

Tài liệu HNTT triển khai ĐA tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 13/09/2021

Xin báo giá, kết quả trúng thầu thuốc đấu thầu năm 2021 phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh năm 2022-2023 14/08/2021

Thông báo hoãn tổ chức xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 16/07/2021

Kết quả xét tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 09/07/2021

Hướng dẫn tạm thời về quy trình kiểm soát y tế tại các Chốt kiểm dịch COVID-19 09/07/2021
Văn bản mới

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1451

Tổng số lượt xem: 194018