Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành

22/12/2021 16:18    468

Sở Y tế thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành nêu tại Quyết định số 701/QLD-CL ngày 07/12/2021 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành.

1. Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành trên thị trường đối với các thuốc thuộc danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 701/QLD-CL.

2. Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành trên thị trường đối với các thuốc thuộc danh mục tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định 701/QLD-CL.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ sở kinh doanh dược trong tỉnh: Không được kinh doanh, buôn bán và khẩn trương thu hồi thuốc nêu trên (nếu có). Rà soát lại danh mục các thuốc đã nhập, nếu phát hiện có thuốc thu hồi nêu trên, đề nghị các cơ sở thu hồi toàn bộ số thuốc này và báo cáo việc thu hồi theo quy định.

2. Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo thuốc thu hồi theo các phụ lục 1 và phụ lục 2 nêu trên báo đến các khoa, phòng, các trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc đơn vị mình; đồng thời niêm yết tại bản tin thông tin thuốc của đơn vị mình. Phối hợp với đơn vị cung ứng thu hồi triệt để thuốc trên (nếu có), tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

3. Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh thông báo đến các cơ sở bán lẻ trực thuộc doanh nghiệp; Hội Dược học tỉnh thông báo đến các hội viên trong Hội biết thông tin nêu trên.

4. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Công văn này đến các cơ sở có kinh doanh, sử dụng thuốc; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn mình quản lý. Xử lý các cá nhân, đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

5. Phòng Nghiệp vụ Dược, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo kết quả thu hồi của các đơn vị về Sở Y tế và Cục Quản lý Dược theo quy định.

HV

Tài liệu đính kèm: thu hoi GĐKLH thuốc, ĐCLH và thu hồi thuốc đang lưu hành theo QĐ 701.pdf