Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19

29/08/2022 04:19    236

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện với các biến thể phụ mới của biến thể Omicron (BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1) với khả năng lây nhanh, nhất là thời gian vừa qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Riêng tại Quảng Ngãi số ca mắc đang có chiều hướng gia tăng trong những tuần vừa qua.

Nhằm tránh tình trạng bổ sung ca bệnh xin cấp mã số bệnh nhân như các tháng trước đây, dẫn đến không phản ảnh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch; Thực hiện Công văn số 917/DP-DT ngày 18/8/2022 của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị rà soát danh sách các đối tượng nhiễm COVID-19 và cấp Mã số bệnh nhân COVID-19 Quốc gia (trên cơ sở danh sách được cung cấp hoặc điều tra dịch tễ học) gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng). Hướng dẫn các cơ sở y tế tuyến dưới thực hiện quản lý, giám sát các đối tượng trên địa bàn quản lý. Theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP.

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố

Quản lý chặt chẽ danh sách F0 ghi nhận trên địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm thu dung, quản lý các trường hợp F0 phản hồi từ các Bệnh viện, cơ sở điều trị COVID-19 trong tỉnh;

Tiếp tục thực hiện quy trình báo cáo (điền Mã số bệnh nhân) danh sách chi tiết kết quả điều trị bệnh nhân COVID-19 (đã khỏi, tử vong) cho Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Hỗ trợ cơ sở điều trị COVID-19 tra cứu các trường hợp bệnh nhân đang điều trị chưa cấp được Mã số.

Tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và tuân thủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo đầy đủ các trường hợp mắc COVID-19 (bệnh truyền nhiễm nhóm A) ngay sau khi có chẩn đoán, đảm bảo trong vòng 24 giờ theo quy định của Bộ Y tế.

Bs Hiếu, P. NVY

Tài liệu đính kèm: BC quan ly ca mac COVID-19.rar