Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi - Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác dân số cho lực lượng cộng tác viên dân số

31/07/2023 13:30    202

Được sự thống nhất của lãnh đạo Sở Y tế, từ ngày 03/7/2023 đến ngày 27/7/2023, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tổ chức 44 Lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cơ bản về công tác dân số cho 1.908 cộng tác viên dân số trên địa bàn toàn tỉnh

Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác dân số trong tình hình mới, đội ngũ cộng tác viên dân số được cung cấp những kiến thức cơ bản về dân số và phát triển, các chỉ báo về dân số, các kiến thức cơ bản trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc người cao tuổi, kỹ năng truyền thông - vận động, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai và nhiệm vụ của cộng tác viên dân số hiện nay.

Sau khi Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh ban hành, Sở Y tế giao nhiệm vụ Chi cục DS-KHHGĐ hướng dẫn và kiện toàn toàn mạng lưới cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Theo quy định, mỗi thôn, tổ dân phố có 02 cộng tác viên. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đã kiện toàn mạng lưới cộng viên dân số, đội ngũ này, đảm bảo đủ tiêu chuẩn tại Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cộng tác viên dân số là một việc làm hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng, để có một đội ngũ cộng tác viên có đủ kiến thức và kỹ năng phù hợp với công tác dân số trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Với các nội dung kiến thức được cập nhật tại Lớp bồi dưỡng, cộng tác viên dân số tại 954 thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh, trong thời gian tới sẽ thực hiện nhiệm vụ này tại địa bàn mình quản lý hiệu quả hơn về công tác dân số, góp phần đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, thực hiện thành công chiến lược dân số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030./.                             

                       Trang Tuyết - Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ngãi.

Tin liên quan