Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đáp ứng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

23/12/2021 13:29    574

Nhằm đáp ứng phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ngay sau khi Quyết định 1888/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành. Sở Y tế đã chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về việc mở cửa hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh từ ngày 14/12 đến ngày 23/12/2021.

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Phòng Bưu chính-Viễn thông và Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Quảng Ngãi và ba huyện Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã kiểm tra các thủ tục giấy tờ liên quan cũng như điều kiện thực tế tại cơ sở. Kết quả cho thấy, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã chú trọng đến việc đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở, thực hiện đăng ký mã QR, tuy nhiên lượng quét mã QR của người tham gia hoạt động tại cơ sở còn hạn chế. Đoàn yêu cầu cơ sở tiếp tục duy trì và tuân thủ các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Cơ sở phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ các cơ sở được quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Cơ sở phải đăng ký mã QR và tổ chức quét mã QR của người tham gia hoạt động tại cơ sở (nhân viên phục vụ, người bán hàng, khách hàng) theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Có biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với người lao động và người ra vào cơ sở như: thực hiện nghiêm “5K” (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); bố trí dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật… tại khu vực cung cấp dịch vụ; trang bị thùng rác có nắp đậy; bố trí khu vực giao nhận thực phẩm, có bàn trung chuyển tách biệt với khu vực khác.

Niêm yết bảng Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở. Thực hiện báo cáo phương án tổ chức kinh doanh và các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch cho UBND xã, phường, thị trấn để quản lý, theo dõi, kiểm tra giám sát. Thực hiện đăng ký cam kết với UBND cấp xã về việc thực hiện nghêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19…

Kết hợp với kiểm tra, Đoàn đã tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, đặc biệt là dịch COVID-19.

Chi cục ATVSTP Quảng Ngãi