Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 245/TTYTLS Thư mời chào giá di dời, tháo dỡ, lắp ráp thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính và dọn vệ sinh 24-04-2024
2 4951/QĐ-SYT Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-12-2023
3 4885/QĐ-SYT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 11-12-2023
4 3522/SYT-KHTC V/v mời nộp hồ sơ quan tâm cung cấp dịch vụ Tư vấn Gói thầu xây lắp Trạm Y tế xã Ba Giang, huyện Ba Tơ 05-12-2023
5 4367/TB-SYT Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại và đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở và tương đương 27-11-2023
6 4341/TB-SYT kết quả điểm xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 24-11-2023
7 4335/TB-SYT Thông báo kết quả kiểm điểm, xếp loại năm 2023 23-11-2023
8 4265/TB-SYT Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 15-11-2023
9 4264/TB-SYT Về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 11 năm 2023của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 15-11-2023
10 4232/TB-HĐTD Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 10-11-2023
11 4226/QĐ-SYT Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi 10-11-2023
12 4221/TB-HĐTD Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 09-11-2023
13 4143/QĐ-SYT Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. 30-10-2023
14 4142/QĐ-SYT Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 30-10-2023
15 3041/SYT-KHTC V/v tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) 27-10-2023
16 4099/TB-SYT Giới thiệu chữ ký của Phó Giám Đốc Sở Y tế tỉnh QN 24-10-2023
17 4097/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 34 năm 2023 23-10-2023
18 2947/SYT-VP mời quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin 19-10-2023
19 4054/TB-SYT Thông báo về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 15-10-2023
20 4053/TB-SYT Thông báo Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 15-10-2023
21 3958/KH-SYT Tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 29-09-2023
22 2734/SYT-NVY cập nhật danh sach cơ sở đủ điều kiện tự công bố đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tính đến ngày 28/9/2023 29-09-2023
23 3826/TB-SYT Thong báo về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 11-09-2023
24 3825/TB-SYT Thông báo Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 11-09-2023
25 2453/SYT-NVY Công bố BV Sản Nhi đủ điều kiện khám sức khỏe cho người có yếu tố nước ngoài 06-09-2023
26 2137/SYT-NVY đăng tải công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của huyện Bình Sơn 09-08-2023
27 2119/TB-SYT Thông báo Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 10-07-2023
28 2118/TB-SYT Thong báo về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 10-07-2023
29 2077/QĐ-SYT Về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Thanh Tân 05-07-2023
30 2079/QĐ-SYT Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Huy 05-07-2023