Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 3826/TB-SYT Thong báo về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 11-09-2023
2 3825/TB-SYT Thông báo Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 11-09-2023
3 2453/SYT-NVY Công bố BV Sản Nhi đủ điều kiện khám sức khỏe cho người có yếu tố nước ngoài 06-09-2023
4 2137/SYT-NVY đăng tải công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của huyện Bình Sơn 09-08-2023
5 2119/TB-SYT Thông báo Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 10-07-2023
6 2118/TB-SYT Thong báo về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 10-07-2023
7 2077/QĐ-SYT Về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Thanh Tân 05-07-2023
8 2079/QĐ-SYT Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Huy 05-07-2023
9 2078/QĐ-SYT Về việc điều động và bổ nhiệm ông Mai Hữu Hậu 05-07-2023
10 2075/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH Vềviệc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt I, tháng 7 năm 2023 05-07-2023
11 2072/QĐ-SYT cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược đợt 22 năm 2023 04-07-2023
12 1396/QĐ-SYT cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)" đợt 15 năm 2023 28-06-2023
13 1397/QĐ-SYT cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 15 năm 2023 28-06-2023
14 1343/BC-SYT Tình hình thực hiện công tác y tế tháng 6 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2023 19-06-2023
15 1317/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt II, tháng 6 năm 2023 14-06-2023
16 1275/TB-SYT Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 09-06-2023
17 1270/TB-SYT Thông báo về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 09-06-2023
18 1232/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 19 năm 2023 05-06-2023
19 1200/QĐ-SYT Về việc điều chuyển công tác bà Trần Thị Minh Thư 29-05-2023
20 1199/QĐ-SYT Về việc điều chuyển công tác bà Huỳnh Thị Bích Ngọc 29-05-2023
21 1176/QĐ-SYT cấp Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)" và "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)" đợt 13 năm 2023 24-05-2023
22 1174/QĐ-SYT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 13 năm 2023 24-05-2023
23 1099/QĐ-SYT cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)" và "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)" đợt 12 năm 2023 16-05-2023
24 1100/QĐ-SYT cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 12 năm 2023 16-05-2023
25 1175/SYT-NVD tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở kinh doanh dược và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia 16-05-2023
26 1083/TB-SYT Thong báo về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 12-05-2023
27 1082/TB-SYT Thong báo Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 12-05-2023
28 1035/QĐ-SYT cấp Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)" đợt 11 năm 2023 04-05-2023
29 1034/QĐ-SYT cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 11 năm 2023 04-05-2023
30 986/SYT-NVD cảnh báo đối với một số sản phẩm siro ho bị cấm sử dụng 27-04-2023