Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng TTHC chưa cung cấp DVCTT Trung tâm Giám định Y khoa Lĩnh vực Giám định Y khoa
2 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trường hợp cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi tên cơ sở hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính (địa điểm sản xuất không thay đổi) TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
5 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa điểm của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo) TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
6 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư 09/2015/TT-BYT) TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
7 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (trường hợp bị mất, bị hư hỏng) TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
9 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
10 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
11 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (trường hợp bị mất, bị hư hỏng) TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
12 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
13 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
14 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
15 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
16 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
18 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
19 Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
20 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị TTHC chưa cung cấp DVCTT Sở Y tế Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm