Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” (QĐ 167/QĐ-UBND ngày 15/02/2022)

Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, cụ thể:

1. Đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp

BIỆN PHÁP

CẤP 1

CẤP 2

CẤP 3

CẤP 4

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch

(*) 100% người tham dự phải tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 (trừ trường hợp không tiêm được) và không tập trung quá 200 người trong 01 thời điểm.

(**)

a) Không tập trung quá 50 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công sở, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

b) Tiệc đám hiếu, đám hỉ, liên hoan, tân gia… tổ chức tại nhà riêng tập trung không quá 100 người.

c) Các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, hội thảo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... tập trung không quá 100 người và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp 100% người tham gia tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 (trong đó mũi tiêm cuối đã qua 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng thì được tổ chức không quá 200 người.

Nếu cần thiết tổ chức quá số người theo quy định trên, phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Không hạn chế số người

Có điều kiện (*)

Hạn chế (**)

Không tổ chức

2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa

* Giao Sở Giao thông vận tải cập nhật, hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Đối với tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Lý Sơn thống nhất số lượng chuyến ra, vào đáp ứng nhu cầu và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động có điều kiện (*)

Không hoạt động

3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh

* Đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; giao Sở Giao thông vận tải cập nhật, hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định của Bộ Giao thông vận tải

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động*

4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 

 

 

 

4.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng

* Được hoạt động và có kế hoạch hoạt động gắn với triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thực hiện theo quy định hiện hành.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động*

4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4

* Được hoạt động và có kế hoạch hoạt động gắn với triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao Sở Công Thương hướng dẫn theo quy định của Bộ Công Thương. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thực hiện theo quy định hiện hành.

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

4.3. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (nhà hàng, quán ăn, quán café, giải khát…)

* Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mở cửa hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19.

** Chỉ được bán  mang đi, không được bán phục vụ tại chỗ, khuyến khích hình thức ship giao hàng.

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động *

Hoạt động hạn chế**

4.4. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: Vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet công cộng, trò chơi điện tử.

* Tùy vào tình hình thực tế UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo riêng.

** Riêng cơ sở kinh doanh, dịch vụ làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp được hoạt động nhưng phục vụ không quá 10 người cùng một thời điểm.

Hoạt động hạn chế  (*), (**)

Ngừng hoạt động (**)

Ngừng hoạt động

Ngừng hoạt động

4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,...

* Người tham gia phải tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 theo quy định.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động có điều kiện*

Ngừng hoạt động

5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp

Thực hiện theo nội dung Công văn số 424/UBND-KGVX ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về việc phương án tổ chức dạy và học thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch Covid-19 và các quy định, hướng dẫn liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn chế

6. Hoạt động cơ quan, công sở

Được phép hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống, dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

* Tùy theo tình hình dịch bệnh, giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quy định giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn chế*

Hoạt động hạn chế*

7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự

* Tùy theo diện tích phòng nhưng hoạt động không quá 100 người/thời điểm. Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Giao Sở Nội vụ cập nhật hướng dẫn của Bộ Nội vụ để có văn bản chỉ đạo thực hiện cụ thể.

Hoạt động*

Hoạt động hạn chế*

Hoạt động hạn chế*

Ngừng hoạt động

8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao

 

 

 

 

8.1. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch

* Người tham gia phải tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 theo quy định.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn chế*

Ngừng hoạt động

8.2. Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,...

* Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động của các cơ sở, địa điểm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh.

** Được phép hoạt động nhưng không quá 50% công suất, người tham gia đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

Hoạt động*

Hoạt động hạn chế**

Hoạt động hạn chế**

Ngừng hoạt động

9. Ứng dụng công nghệ thông tin

 

 

 

 

9.1. Cập nhật thông tin về tiêm chủng vắc xin, kết quả xét nghiệm COVID-19, kết quả điều trị COVID-19

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

9.2. Đối với việc quản lý thông tin người vào/ra các cơ sở, địa điểm kinh doanh: Chủ cơ sở, địa điểm kinh doanh có trách nhiệm tạo mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid hoặc website https://qr.tokhaiyte.vn, in dán mã QR và yêu cầu người lao động, khách hàng quét mã khi vào/ra cơ sở, địa điểm kinh doanh để quản lý thông tin.

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

 

2. Đối với cá nhân

- Người tham gia các hoạt động phải tiêm đủ liều vắc xin (Trừ trường hợp không th tiêm do có chng ch định: có giy xác nhn ca cơ quan y tế v chng ch định; tr em chưa đến tui tiêm vc xin) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

- Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

- Tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh. Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền, cơ quan y tế. Khuyến khích sử dụng ứng dụng “PC-COVID” của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động được quy định tại Quyết định này.

- Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn.

 

Sở Y tế thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 (Tính đến 08 giờ 00 ngày 22/02/2022)

 

STT

Địa phương

Phân loại cấp độ

1

Toàn tỉnh Quảng Ngãi

Cấp 1

2

Quy mô cấp huyện, thị xã, thành phố

 

13 huyện/thị xã/ thành phố: Thành phố Quảng Ngãi, Thị xã Đức Phổ, huyện: Lý Sơn, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Mộ Đức,  Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Ba Tơ.

Cấp 1

3

Quy mô cấp xã, phường, thị trấn

 

154 xã, phường, thị trấn

Cấp 1

18 xã, phường, thị trấn: Trần Phú, Nguyễn Nghiêm, Nghĩa Dõng, Tịnh Ấn Tây, Tịnh An,Tịnh Kỳ, TT Sông Vệ, Nghĩa Hòa, TT Châu Ổ, Bình Minh, Ba Vinh, Ba Thành, Ba Lế, Ba Xa, Sơn Hải, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Tịnh Phong, Tịnh Thọ, Đức Phong, Đức Lợi..

Cấp 2

01 xã: Sơn Linh (huyện Sơn Hà)

Cấp 3

 

 

Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Cấp 1

1. Thành phố Quảng Ngãi

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

P. Quảng Phú

Cấp 1

2

P. Trần Phú

Cấp 2

3

P. Trần Hưng Đạo

Cấp 1

4

P. Lê Hồng Phong

Cấp 1

5

P. Nguyễn Nghiêm

Cấp 2

6

P. Nghĩa Chánh

Cấp 1

7

P. Chánh Lộ

Cấp 1

8

P. Nghĩa Lộ

Cấp 1

9

P. Trương Quang Trọng

Cấp 1

10

Nghĩa Dõng

Cấp 2

11

Nghĩa Dũng

Cấp 1

12

Nghĩa Hà

Cấp 1

13

Nghĩa Phú

Cấp 1

14

Nghĩa An

Cấp 1

15

Tịnh Ấn Tây

Cấp 2

16

Tịnh Ấn Đông

Cấp 1

17

Tịnh An

Cấp 2

18

Tịnh Châu

Cấp 1

19

Tịnh Long

Cấp 1

20

Tịnh Thiện

Cấp 1

21

Tịnh Khê

Cấp 1

22

Tịnh Kỳ

Cấp 2

23

Tịnh Hòa

Cấp 1

2. Huyện Sơn Tây

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sơn Bua

Cấp 1

2

Sơn Mùa

Cấp 1

3

Sơn Liên

Cấp 1

4

Sơn Tân

Cấp 1

5

Sơn Màu

Cấp 1

6

Sơn Dung

Cấp 1

7

Sơn Long

Cấp 1

8

Sơn Tinh

Cấp 1

9

Sơn Lập

Cấp 1

3. Huyện Tư Nghĩa

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nghĩa Lâm

Cấp 1

2

Nghĩa Sơn

Cấp 1

3

Nghĩa Thắng

Cấp 1

4

Nghĩa Thuận

Cấp 1

5

Nghĩa Kỳ

Cấp 1

6

Nghĩa Điền

Cấp 1

7

Nghĩa Trung

Cấp 1

8

TT La Hà

Cấp 1

9

Nghĩa Thương

Cấp 1

10

Nghĩa Phương

Cấp 1

11

TT  Sông Vệ

Cấp 2

12

Nghĩa Mỹ

Cấp 1

13

Nghĩa Hiệp

Cấp 1

14

Nghĩa Hòa

Cấp 2

4. Huyện Minh Long

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

1

Long Hiệp

Cấp 1

2

Long Mai

Cấp 1

3

Thanh An

Cấp 1

4

Long Sơn

Cấp 1

5

Long Môn

Cấp 1

5.Huyện Bình Sơn

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Châu Ổ

Cấp 2

2

Bình An

Cấp 1

3

Bình Chánh

Cấp 1

4

Bình Châu

Cấp 1

5

Bình Chương

Cấp 1

6

Bình Đông

Cấp 1

7

Bình Dương

Cấp 1

8

Bình Hải

Cấp 1

9

Bình Hiệp

Cấp 1

10

Bình Hòa

Cấp 1

11

Bình Khương

Cấp 1

12

Bình Long

Cấp 1

13

Bình Minh

Cấp 2

14

Bình Mỹ

Cấp 1

15

Bình Nguyên

Cấp 1

16

Bình Phước

Cấp 1

17

Bình Tân Phú

Cấp 1

18

Bình Thanh

Cấp 1

19

Bình Thạnh

Cấp 1

20

Bình Thuận

Cấp 1

21

Bình Trị

Cấp 1

22

Bình Trung

Cấp 1

6. Huyện Ba Tơ

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Ba Tơ

Cấp 1

2

Ba Động

Cấp 1

3

Ba Cung

Cấp 1

4

Ba Điền

Cấp 1

5

Ba Vinh

Cấp 2

6

Ba Thành

Cấp 2

7

Ba Liên

Cấp 1

8

Ba Trang

Cấp 1

9

Ba Bích

Cấp 1

10

Ba Lế

Cấp 2

11

Ba Dinh

Cấp 1

12

Ba Tô

Cấp 1

13

Ba Nam

Cấp 1

14

Ba Vì

Cấp 1

15

Ba Xa

Cấp 2

16

Ba Tiêu

Cấp 1

17

Ba Ngạc

Cấp 1

18

Ba Khâm

Cấp 1

19

Ba Giang

Cấp 1

7.Thị xã Đức Phổ

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phổ Châu

Cấp 1

2

P. Phổ Thạnh

Cấp 1

3

Phổ Khánh

Cấp 1

4

Phổ Cường

Cấp 1

5

P. Phổ Hòa

Cấp 1

6

P. Phổ Vinh

Cấp 1

7

P. Phổ Ninh

Cấp 1

8

P. Phổ Minh

Cấp 1

9

Phổ Nhơn

Cấp 1

10

Phổ Phong

Cấp 1

11

P. Phổ Văn

Cấp 1

12

Phổ Thuận

Cấp 1

13

P. Phổ Quang

Cấp 1

14

Phổ An

Cấp 1

15

P. Nguyễn Nghiêm

Cấp 1

8. Huyện Lý Sơn

 

 

Cấp 1

9. Huyện Sơn Hà

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Di Lăng

Cấp 1

2

Sơn Hạ

Cấp 1

3

Sơn Thành

Cấp 1

4

Sơn Nham

Cấp 1

5

Sơn Cao

Cấp 1

6

Sơn Linh

Cấp 3

7

Sơn Giang

Cấp 1

8

Sơn Hải

Cấp 2

9

Sơn Thủy

Cấp 2

10

Sơn Kỳ

Cấp 2

11

Sơn Ba

Cấp 1

12

Sơn Thượng

Cấp 1

13

Sơn Bao

Cấp 1

14

Sơn Trung

Cấp 1

10. Huyện Nghĩa Hành

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hành Minh

Cấp 1

2

TT Chợ Chùa

Cấp 1

3

Hành Dũng

Cấp 1

4

Hành Nhân

Cấp 1

5

Hành Đức

Cấp 1

6

Hành Trung

Cấp 1

7

Hành Tín Đông

Cấp 1

8

Hành Tín Tây

Cấp 1

9

Hành Thiện

Cấp 1

10

Hành Thịnh

Cấp 1

11

Hành Phước

Cấp 1

12

Hành Thuận

Cấp 1

11. Huyện Sơn Tịnh

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tịnh  Giang

Cấp 1

2

Tịnh Đông

Cấp 1

3

Tịnh  Minh

Cấp 1

4

Tịnh Bắc

Cấp 1

5

Tịnh  Sơn

Cấp 1

6

Tịnh Hà

Cấp 1

7

Tịnh  Hiệp

Cấp 1

8

Tịnh Trà

Cấp 1

9

Tịnh  Bình

Cấp 1

10

Tịnh Thọ

Cấp 2

11

Tịnh Phong

Cấp 2

12. Huyện Trà Bồng

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Trà Xuân

Cấp 1

2

Trà Phú

Cấp 1

3

Trà Bình

Cấp 1

4

Trà Tân

Cấp 1

5

Trà Bùi

Cấp 1

6

Trà Giang

Cấp 1

7

Trà Thủy

Cấp 1

8

Trà Hiệp

Cấp 1

9

Trà Sơn

Cấp 1

10

Trà Lâm

Cấp 1

11

Hương Trà

Cấp 1

12

Trà Tây

Cấp 1

13

Trà Xinh

Cấp 1

14

Sơn Trà

Cấp 1

15

Trà Phong

Cấp 1

16

Trà Thanh

Cấp 1

13. Huyện Mộ Đức

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đức Lân

Cấp 1

2

Đức Phong

Cấp 2

3

TT Mộ Đức

Cấp 1

4

Đức Tân

Cấp 1

5

Đức Phú

Cấp 1

6

Đức Hòa

Cấp 1

7

Đức Thạnh

Cấp 1

8

Đức Minh

Cấp 1

9

Đức Chánh

Cấp 1

10

Đức Hiệp

Cấp 1

11

Đức Nhuận

Cấp 1

12

Đức Thắng

Cấp 1

13

Đức Lợi

Cấp 2