Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chính sách chất lượng 2021

Chính sách chất lượng 2021

17:07 17/02/2021

Chính sách chất lượng 2021
Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động Sở Y tế năm 2021

Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động Sở Y tế năm 2021

17:01 06/01/2021

Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động Sở Y tế  năm 2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1238

Tổng số lượt xem: 433864