Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 công bố cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Phòng khám chẩn doán Y khoa huyện Mộ Đức 14/06/2022 Tải về
2 DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CẤP THẺ “NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC” (đến 18/9/2020) 20/09/2020 Tải về
3 Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)” đợt 21 năm 2020 08/09/2020 Tải về
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 21 năm 2020 08/09/2020 Tải về
5 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc (có đến ngày 03.7.2020) 06/07/2020 Tải về
6 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 10 năm 2020 08/05/2020 Tải về