Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

11:03 13/09/2023

Ngày 12/9/2023, Sở Y tế ban hành thông báo số 3843/TB-SYT về tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, cụ thể:
Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023

Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023

05:51 21/08/2022

Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 
Xét tuyển Nhân viên Y tế theo Quyết định 58/TTg

Xét tuyển Nhân viên Y tế theo Quyết định 58/TTg

05:28 04/11/2020

https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/xet-tuyen-nvyt-qd58/ttg?linhvuc=30301