Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI


STT Tiêu đề Loại Ngày
1 Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành: Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 23/04/2024
2 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng: Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung tâm Tiêm chủng Long Châu 94 Công bố đủ diều kiện tiêm chủng 16/04/2024
3 Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành: Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 09/04/2024
4 Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 09/04/2024
5 Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành: Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 09/04/2024
6 Công bố cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc_Trung tâm tiêm chủng VC Mộ Đức Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 26/03/2024
7 Công bố cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc_Trung tâm Y tế huyện Minh Long Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 22/03/2024
8 Công bố cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc _ VNVC Quảng Ngãi 2 Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 22/02/2024
9 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng_VNVC 2 Công bố đủ diều kiện tiêm chủng 21/02/2024
10 Công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy-Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 29/11/2023
11 Công bố cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc_Trung tâm Tiêm chủng VIC 6 Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 20/11/2023
12 Công bố cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc_Trung tâm tiêm chủng VIC 5 Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 15/11/2023
13 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của thị xã Đức Phổ Công bố đủ diều kiện tiêm chủng 17/10/2023
14 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng_Trung tâm Tiêm chủng VIC 6 Công bố đủ diều kiện tiêm chủng 25/09/2023
15 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng_Trung tâm Tiêm chủng VC Mộ Đức Công bố đủ diều kiện tiêm chủng 18/09/2023
16 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng_Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Công bố đủ diều kiện tiêm chủng 10/08/2023
17 Công ty Cổ phần quy hoạch đô thị DCD Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm 19/07/2023
18 Công ty TNHH TM&DV NHÀ KIM PESTCONTROL Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm 16/03/2023
19 Công bố cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc_Công ty TNHH MTV FVC-Chi nhánh TP Quảng Ngãi Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 28/02/2023
20 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng_Công ty TNHH MTV VẮCXIN FVC CHI NHÁNH TP QUẢNG NGÃI Công bố đủ diều kiện tiêm chủng 10/12/2022
21 Công bố cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc_Trung tâm tiêm chủng vaccine Sơn Tịnh Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 09/12/2022
22 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng_Trung tâm tiêm chủng vaccine Sơn Tịnh Công bố đủ diều kiện tiêm chủng 08/12/2022
23 Công bố cơ sở đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng nhận về y tế lao động_Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thuỳ Trâm Công bố cơ sở đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng nhận về y tế lao động 01/12/2022
24 Công bố cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc_Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 14/11/2022
25 Cập nhật Công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 11/11/2022
26 Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe: BV Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 11/11/2022
27 Công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy-Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà (Văn bản 346/VBCB-TTYT) Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 01/11/2022
28 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng_Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ Công bố đủ diều kiện tiêm chủng 21/09/2022
29 Công bố cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc_VNVC Châu Ổ - Quảng Ngãi - Công ty Cổ phần VACXIN Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 19/09/2022
30 Công bố cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc_VNVC Đức Phổ - Quảng Ngãi - Công ty Cổ phần VACXIN Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (gọi tắt là GSP) 19/09/2022