Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế

31/12/2021 23:00    469

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế.

Theo đó, Thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện việc thu hồi thẻ đã cấp, cắt góc thẻ trước khi nộp và báo cáo về Thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Bộ Y tế để quản lý trong các trường hợp sau đây:

- Công chức thay đổi vị trí công tác không còn được phân công làm công tác thanh tra chuyên ngành y tế, chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác hoặc nghỉ hưu, thôi việc; từ trần khi đang trong thời gian công tác;

- Bị tòa án kết án bằng bản án hình sự có hiệu lực pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;

- Mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Các trường hợp đổi thẻ theo quy định gồm:

+ Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

+ Thẻ đang sử dụng bị hư hỏng;

+ Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của công chức thanh tra chuyên ngành y tế ghi trên thẻ;

+ Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mẫu thẻ mới thay thế mẫu thẻ cũ.

Công chức thanh tra chuyên ngành y tế có trách nhiệm nộp lại thẻ cho thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế nơi công tác khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định trên.

Thông tư 34/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

HV