Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Trao Quyết định chuẩn y chức danh Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025

11/06/2024 09:14    152

Chiều ngày 7/6/2024, tại Sở Y tế, thay mặt Đảng ủy Sở Y tế, Đồng chí Phạm Minh Đức, Bí thư Đảng ủy đã trao Quyết định của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chuẩn y chức danh Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Pham Minh Đan, ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Y tế vào Ban thường vụ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới hai đồng chí Nguyễn Hoàng Hải và Phan Minh Đan sẽ cùng Ban thường vụ cũng như Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước Ban chấp hành Đảng bộ, hai đồng chí Nguyễn Hoàng Hải và Phan Minh Đan hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể Sở Y tế, làm tốt công tác phát triển Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân tỉnh nhà.

Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế

 

                                                                                                                                                                      Tin, ảnh: Kim Liên