Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 (Tính đến 8 giờ 00 ngày 22/8/2022)

23/08/2022 05:51    227

Ngày 22/8/2022, Sở Y tế thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 (Tính đến 8 giờ 00 ngày 22/8/2022)

Theo đó, Sở Y tế thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

 

STT

Địa phương

Phân loại cấp độ

1

Toàn tỉnh Quảng Ngãi

Cấp 1

2

Quy mô cấp huyện, thị xã, thành phố

 

13 huyện/thành phố/thị xã :Thị xã Đức Phổ, Thành phố Quảng Ngãi, huyện: Sơn Tây,  Lý Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Ba Tơ,  Mộ Đức, Minh Long, Bình Sơn

Cấp 1

3

Quy mô cấp xã, phường, thị trấn

 

173 xã, phường, thị trấn

Cấp 1

 

Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Cấp 1

1. Thành phố Quảng Ngãi

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

P. Quảng Phú

Cấp 1

2

P. Trần Phú

Cấp 1

3

P. Trần Hưng Đạo

Cấp 1

4

P. Lê Hồng Phong

Cấp 1

5

P. Nguyễn Nghiêm

Cấp 1

6

P. Nghĩa Chánh

Cấp 1

7

P. Chánh Lộ

Cấp 1

8

P. Nghĩa Lộ

Cấp 1

9

P. Trương Quang Trọng

Cấp 1

10

Nghĩa Dõng

Cấp 1

11

Nghĩa Dũng

Cấp 1

12

Nghĩa Hà

Cấp 1

13

Nghĩa Phú

Cấp 1

14

Nghĩa An

Cấp 1

15

Tịnh Ấn Tây

Cấp 1

16

Tịnh Ấn Đông

Cấp 1

17

Tịnh An

Cấp 1

18

Tịnh Châu

Cấp 1

19

Tịnh Long

Cấp 1

20

Tịnh Thiện

Cấp 1

21

Tịnh Khê

Cấp 1

22

Tịnh Kỳ

Cấp 1

23

Tịnh Hòa

Cấp 1

2. Huyện Sơn Tây

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sơn Bua

Cấp 1

2

Sơn Mùa

Cấp 1

3

Sơn Liên

Cấp 1

4

Sơn Tân

Cấp 1

5

Sơn Màu

Cấp 1

6

Sơn Dung

Cấp 1

7

Sơn Long

Cấp 1

8

Sơn Tinh

Cấp 1

9

Sơn Lập

Cấp 1

3. Huyện Tư Nghĩa

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nghĩa Lâm

Cấp 1

2

Nghĩa Sơn

Cấp 1

3

Nghĩa Thắng

Cấp 1

4

Nghĩa Thuận

Cấp 1

5

Nghĩa Kỳ

Cấp 1

6

Nghĩa Điền

Cấp 1

7

Nghĩa Trung

Cấp 1

8

TT La Hà

Cấp 1

9

Nghĩa Thương

Cấp 1

10

Nghĩa Phương

Cấp 1

11

TT  Sông Vệ

Cấp 1

12

Nghĩa Mỹ

Cấp 1

13

Nghĩa Hiệp

Cấp 1

14

Nghĩa Hòa

Cấp 1

4. Huyện Minh Long

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

1

Long Hiệp

Cấp 1

2

Long Mai

Cấp 1

3

Thanh An

Cấp 1

4

Long Sơn

Cấp 1

5

Long Môn

Cấp 1

5.Huyện Bình Sơn

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Châu Ổ

Cấp 1

2

Bình An

Cấp 1

3

Bình Chánh

Cấp 1

4

Bình Châu

Cấp 1

5

Bình Chương

Cấp 1

6

Bình Đông

Cấp 1

7

Bình Dương

Cấp 1

8

Bình Hải

Cấp 1

9

Bình Hiệp

Cấp 1

10

Bình Hòa

Cấp 1

11

Bình Khương

Cấp 1

12

Bình Long

Cấp 1

13

Bình Minh

Cấp 1

14

Bình Mỹ

Cấp 1

15

Bình Nguyên

Cấp 1

16

Bình Phước

Cấp 1

17

Bình Tân Phú

Cấp 1

18

Bình Thanh

Cấp 1

19

Bình Thạnh

Cấp 1

20

Bình Thuận

Cấp 1

21

Bình Trị

Cấp 1

22

Bình Trung

Cấp 1

6. Huyện Ba Tơ

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Ba Tơ

Cấp 1

2

Ba Động

Cấp 1

3

Ba Cung

Cấp 1

4

Ba Điền

Cấp 1

5

Ba Vinh

Cấp 1

6

Ba Thành

Cấp 1

7

Ba Liên

Cấp 1

8

Ba Trang

Cấp 1

9

Ba Bích

Cấp 1

10

Ba Lế

Cấp 1

11

Ba Dinh

Cấp 1

12

Ba Tô

Cấp 1

13

Ba Nam

Cấp 1

14

Ba Vì

Cấp 1

15

Ba Xa

Cấp 1

16

Ba Tiêu

Cấp 1

17

Ba Ngạc

Cấp 1

18

Ba Khâm

Cấp 1

19

Ba Giang

Cấp 1

7.Thị xã Đức Phổ

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phổ Châu

Cấp 1

2

P. Phổ Thạnh

Cấp 1

3

Phổ Khánh

Cấp 1

4

Phổ Cường

Cấp 1

5

P. Phổ Hòa

Cấp 1

6

P. Phổ Vinh

Cấp 1

7

P. Phổ Ninh

Cấp 1

8

P. Phổ Minh

Cấp 1

9

Phổ Nhơn

Cấp 1

10

Phổ Phong

Cấp 1

11

P. Phổ Văn

Cấp 1

12

Phổ Thuận

Cấp 1

13

P. Phổ Quang

Cấp 1

14

Phổ An

Cấp 1

15

P. Nguyễn Nghiêm

Cấp 1

8. Huyện Lý Sơn

 

 

Cấp 1

9. Huyện Sơn Hà

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Di Lăng

Cấp 1

2

Sơn Hạ

Cấp 1

3

Sơn Thành

Cấp 1

4

Sơn Nham

Cấp 1

5

Sơn Cao

Cấp 1

6

Sơn Linh

Cấp 1

7

Sơn Giang

Cấp 1

8

Sơn Hải

Cấp 1

9

Sơn Thủy

Cấp 1

10

Sơn Kỳ

Cấp 1

11

Sơn Ba

Cấp 1

12

Sơn Thượng

Cấp 1

13

Sơn Bao

Cấp 1

14

Sơn Trung

Cấp 1

10. Huyện Nghĩa Hành

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hành Minh

Cấp 1

2

TT Chợ Chùa

Cấp 1

3

Hành Dũng

Cấp 1

4

Hành Nhân

Cấp 1

5

Hành Đức

Cấp 1

6

Hành Trung

Cấp 1

7

Hành Tín Đông

Cấp 1

8

Hành Tín Tây

Cấp 1

9

Hành Thiện

Cấp 1

10

Hành Thịnh

Cấp 1

11

Hành Phước

Cấp 1

12

Hành Thuận

Cấp 1

11. Huyện Sơn Tịnh

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tịnh  Giang

Cấp 1

2

Tịnh Đông

Cấp 1

3

Tịnh  Minh

Cấp 1

4

Tịnh Bắc

Cấp 1

5

Tịnh  Sơn

Cấp 1

6

Tịnh Hà

Cấp 1

7

Tịnh  Hiệp

Cấp 1

8

Tịnh Trà

Cấp 1

9

Tịnh  Bình

Cấp 1

10

Tịnh Thọ

Cấp 1

11

Tịnh Phong

Cấp 1

12. Huyện Trà Bồng

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Trà Xuân

Cấp 1

2

Trà Phú

Cấp 1

3

Trà Bình

Cấp 1

4

Trà Tân

Cấp 1

5

Trà Bùi

Cấp 1

6

Trà Giang

Cấp 1

7

Trà Thủy

Cấp 1

8

Trà Hiệp

Cấp 1

9

Trà Sơn

Cấp 1

10

Trà Lâm

Cấp 1

11

Hương Trà

Cấp 1

12

Trà Tây

Cấp 1

13

Trà Xinh

Cấp 1

14

Sơn Trà

Cấp 1

15

Trà Phong

Cấp 1

16

Trà Thanh

Cấp 1

13. Huyện Mộ Đức

 

 

Cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đức Lân

Cấp 1

2

Đức Phong

Cấp 1

3

TT Mộ Đức

Cấp 1

4

Đức Tân

Cấp 1

5

Đức Phú

Cấp 1

6

Đức Hòa

Cấp 1

7

Đức Thạnh

Cấp 1

8

Đức Minh

Cấp 1

9

Đức Chánh

Cấp 1

10

Đức Hiệp

Cấp 1

11

Đức Nhuận

Cấp 1

12

Đức Thắng

Cấp 1

13

Đức Lợi

Cấp 1

Tài liệu đính kèm: TB cap do dich 22.8.2022.pdf