Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

03/11/2023 23:00    410

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tich Hội đồng tuyển dụng vừa ký ban hành Quyết định về Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Theo đó, ban hành 03 Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, gồm:

Bác sĩ hạng III (Y Đa khoa)

Bác sĩ Y học dự phòng (Hạng III)

Bác sĩ hạng III (Y học cổ truyền)

 

 

Tài liệu đính kèm: tai lieu on tap tuyen dung vien chuc y te 2023.zip