Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản cho viên chức dân số xã

22/06/2023 12:20    314

BSCKII. Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo

Nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm năng lực quản lý, tổ chức, triển khai công tác dân số trong tình hình mới cho đội ngũ viên chức làm công tác dân số cấp xã. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác dân số trong tình hình mới.

Tham dự và phát biểu khai mạc tại Lớp bồi dưỡng, BSCKII. Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế, nêu rõ: Công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân số đã được đề ra trong Quyết định 520/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ vềphê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030.

Tại buổi học đầu tiên, các học viên đã được nghe Ông Nguyễn Văn Oai - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh truyền đạt một số kiến thức cơ bản về Dân số và Phát triển: Khái quát lịch sử chính sách công tác DS-KHHGĐ; định hướng Nghị quyết 21; thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới tại Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Bên cạnh đó, học viên cũng được các thầy cô Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm truyền đạt các nội dung bài học: Những vấn đề chung về thống kê và các phương pháp mô tả dữ liệu thống kê; các chỉ số về dân số phát triển; kỹ năng truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ và sức khỏe sinh sản; quản lý nhà nước về dân số.

Với các nội dung kiến thức được cập nhật tại Lớp bồi dưỡng, đội ngũ làm công tác dân số cấp xã đã được củng cố thêm kiến thức, kỹ năng để thời gian tới tập trung tham mưu, triển khai có hiệu quả hơn công tác dân số trên địa bàn, phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030.

Thời gian tới, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tổ chức bồi dưỡng cho 1.908 công tác viên dân số trên toàn tỉnh theo tinh thần Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ly Nguyễn

Chi cục DS-KHHGĐ