Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hướng dẫn thuốc điều trị bệnh nhân F0 tại nhà

24/12/2021 15:57    334

Sở Y tế Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thuốc điều trị bệnh nhân F0 tại nhà

Căn cứ Kế hoạch số 3327/KH-SYT ngày 17/12/2021 của Sở Y tế về triển khai sử dụng thuốc điều trị người bệnh Covid-19 (Fo) tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

        1. Khẩn trương dự trữ các gói thuốc A, B điều trị cho bệnh nhân Fo tại nhà để cấp phát cho các trạm y tế hoặc các trạm y tế lưu động theo dự kiến nhu cầu tại địa bàn. Các gói thuốc A phải được đóng gói trong bao bì kín khí và dán nhãn có đầy đủ các thông tin sau để hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân Fo tại nhà:

        - Ghi rõ “ Thuốc dùng cho Fo không triệu chứng hoặc triệu chứng mức độ nhẹ”

        - Paracetamol 500mg

        Uống 01 viên khi sốt trên 38.5°C, có thể lặp lại mỗi 04 giờ đến 06 giờ nếu vẫn còn sốt.

        - Các loại vitamin (vitamin tổng hợp hoặc vitamin C)

        Vitamin tổng hợp: uống ngày 01 lần, lần 01 viên.

        HOẶC

        Vitamin C 500mg: uống ngày 02 lần, sáng 01 viên, trưa 01 viên.

         HOẶC

        Vitamin C 1000mg: uống ngày 01 lần, sáng hoặc trưa 01 viên

        2.  Các đơn vị báo cáo số lượng gói thuốc A (bao gồm cả bao bì đóng gói kín khí và nhãn hướng dẫn sử dụng) đã chuẩn bị tại đơn vị đến thời điểm hiện tại.

        Báo cáo gửi về Sở Y tế trong ngày 27/12/2021, đồng thời gửi file dạng word qua địa chỉ mail: phiung6868@gmail.com. Nếu có vướng mắc, liên hệ phòng Nghiệp vụ Dược, số điện thoại: 0913.532.601 (DS. Trịnh Nữ Phi Ưng).

        3. Đề nghị Phòng Nghiệp vụ Y cập nhật về hướng dẫn sử dụng thuốc nêu tại mục 1 vào trong hướng dẫn cho bệnh nhân Fo tại nhà.

HV

Tài liệu đính kèm: thuốc điều trị F0 tại nhà.pdf