Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị tập huấn công tác Bảo vệ Bí mật nhà nước và An ninh mạng

27/03/2024 09:22    182

BSCKII. Phạm Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện kế hoạch số 353/KH-SYT ngày 15/3/2024 về việc Tổ chức tập huấn công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024, Chiều ngày 25/3/2024, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và An ninh mạng năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Trần Minh Hưng, Trưởng phòng Chính trị nội bộ Công an tỉnh, dự và trực tiếp tập huấn công tác Bảo vệ bí mật nhà nước tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm 182 đại biểu, là Lãnh đạo Sở Y tế; Trưởng, Phó các phòng chức năng, Văn phòng và Thanh tra Sở Y tế cùng toàn thể cán bộ, công chức Sở Y tế. Mỗi đơn vị trực thuộc Sở 05 đại biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Minh Hưng, Trưởng phòng Chính trị nội bộ Công an tỉnh thông báo một số tình hình liên quan đến công tác  bảo vệ bí mật nhà nước; kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong cả nước và ở địa phương trong thời gian qua; được giới thiệu một số nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước như:  Luật số 29/2018/QH14 của Quốc Hội về bảo vệ bí mật nhà nước; Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá X về bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP  của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư của Bộ Y tế về quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế; Thông tư 24/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định 67/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 ban hành Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn 345/UBND về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ BMNN; Quyết định số 4998QĐ-SYT ngày 20/12/2023 ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi ; Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước…

Đ/c Trần Minh Hưng, Trưởng phòng Chính trị nội bộ Công an tỉnh báo cáo viên hội nghị

 

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời cập nhật, phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung cơ bản của một số luật, nghị định mới được Quốc hội thông qua, một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Ngãi và một số nhiệm vụ của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế; Nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được giao nhiệm vụ làm công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước trong cơ quan, đơn vị. Bảo vệ thông tin, nhất là các thông tin mật, thông tin quan trọng không để bị lọt ra ngoài để các phần tử xấu lợi dụng…; góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở Cơ quan, đơn vị./.

                                                                     Tin, ảnh: Kim Liên