Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công đoàn ngành Y tế tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021

26/12/2021 14:59    407

Chiều ngày 24/12/2021, Công đoàn ngành Y tế Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hoài Phương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

Trong năm 2021, các cấp công đoàn ngành Y tế Quảng Ngãi đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả nổi bật, như: 100% CĐCS trực thuộc tổ chức hội nghị CBCCVC; 03 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được xét trao nhà Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 120 triệu đồng; trong đó Công đoàn ngành đăng ký 01 mô hình hỗ trợ xây mới Nhà Mái ấm Công đoàn năm 2021 do đoàn viên toàn ngành đóng góp với trị giá 40 triệu đồng theo mô hình Dân vận khéo gắn với thực hiện chỉ thị 05, vận động đoàn viên đóng góp quỹ Mái ấm công đoàn và nộp về Liên đoàn Lao động tỉnh số tiền là 95.000.000 đồng, đạt và vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao năm 2021 (103%). Trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, Tháng Công nhân đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau, thai sản…với tổng số tiền 470 triệu đồng. 100% CCVCLĐ tham gia các buổi tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Năm 2021, Công đoàn ngành Y tế được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng 01 tập thể  nội dung về “Mô hình thực hiện chỉ thị 05” và 04 sáng kiến tiêu biểu theo Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Trong dịp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đã  biểu dương gia đình tiêu biểu giai đoạn 2016-2020, khen thưởng cho 4 gia đình tiêu biểu tại hội nghị. Công đoàn ngành đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn cho 70 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc, triển khai Kế hoạch 151/KH-CĐNYT ngày 26/10/2021 của Công đoàn ngành Y tế về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Công tác phát triển đoàn viên mới: đạt 114 % chỉ tiêu năm 2021.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã rất nỗ lực, sáng tạo, kịp thời trong công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên và các đơn vị tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 lần thứ 4; thăm hỏi, động viên các F0, F1, các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID… với tổng số tiền, quà trị giá 412.700.000 đồng (Nguồn tài chính LĐLĐ tỉnh hỗ trợ: 170,5 triệu đồng, nguồn tài chính công đoàn ngành: 73,4 triệu đồng, nguồn của CĐYT Việt Nam: 37,8 triệu đồng, nguồn vận động: 131 triệu đồng). Qua đó thực sự tạo được niềm tin yêu của đoàn viên, CCVCLĐ ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đối với Công đoàn ngành Y tế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Hoài Phương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà các cấp Công đoàn ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua; đồng chí nhấn mạnh Công đoàn  ngành cần tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động chủ động phòng chống dch COVID-19 với tinh thần thích ứng, an toàn, hiu quả, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phải gắn hoạt động công đoàn vào nhiệm vụ chuyên môn…  

Dịp này, Hội nghị đã trao tặng 04 kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các đồng chí tại CĐCS TTYT huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức, LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 7 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19; Công đoàn ngành Y tế tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 94 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó tập trung nhất là hướng đến chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, CCVCLĐ, giải pháp để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn ngành Y tế , Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra.

PN