Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Áp dụng cách ly y tế theo Chỉ thị 15 đối với toàn bộ thành phố Quảng Ngãi

28/06/2021 13:39    764

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Đức Phổ tiếp tục phát sinh ca dương tính. Tính đến 11 giờ ngày 28/6/2021 là 41 ca F0. Theo điều tra dịch tễ, đã có nhiều người dân từ địa bàn thị xã Đức Phổ đến thành phố Quảng Ngãi, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao nếu không kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Xuất phát từ tình hình trên và thống nhất của UBND tỉnh tại cuộc họp sáng ngày 28/6, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc cách ly y tế theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thành phố Quảng Ngãi.

Thời gian áp dụng kể từ 00 giờ 00 phút ngày 29/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. Riêng đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thực hiện theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi căn cứ theo đúng nội dung tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trên, đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Lam Uyên