Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

08/07/2024 09:13    104

Chiều ngày 03/7/2024, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Đức - Bí thư, Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đoàn thể chính trị xã hội; các tổ chức đảng trực thuộc: Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ đảng và toàn thể đảng viên trong Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Minh Đan - UV BTV, Phó Giám đốc Sở Y tế trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Năm 2024, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đảng ủy Sở đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Sở và các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được các kết quả cao: công tác chính trị tư tưởng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ luôn giữ vững lập trường, kiên định trước những khó khăn, thách thức, tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức và xây dựng Đảng bộ, Xem xét kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho 04 đồng chí; đảng viên thay đổi địa chỉ nơi cư trú, Đảng ủy Sở Y tế đã giới thiệu về địa phương sinh hoạt theo Quy định 213 về đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú. Xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy năm 2024; Chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy năm 2024 và Quý II năm 2024. Xây dựng cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

 

Trong 6 tháng đầu năm, ngành tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến huyện để đáp ứng nhu cầu nâng cao của nhân dân. Các biện pháp thực hiện tập trung vào triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, văn bản pháp quy và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật và nâng hạng bệnh viện; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập; phối hợp với ban, ngành liên quan trong xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong hoạt động khám chữa bệnh; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bổ sung nguồn lực cho phát triển sự nghiệp khám, chữa bệnh. Đảng ủy chú trọng lãnh đạo về chuyên môn, tập trung chỉ đạo ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin vào hoạt động khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện, đáp ứng nhu cầu của người bệnh, nâng cao y đức, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân” theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, chấp hành tốt 12 điều y đức.

Hội nghị, còn được nghe các báo cáo tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Y tế dự phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ 6 tháng đầu năm của Chi bộ Bệnh viện Nội tiết. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ Sở Y tế về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024./.

                                                                                          TIN, ẢNH MINH HIỀN