Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Nội dung Chủ hồ sơ Lĩnh vực Trạng thái File đính kèm
1 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo trả hồ sơ không giải quyết

trả hồ sơ Phạm Quốc Dũng 8.pdf

2 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Nguyễn Thị Thu Thi Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo trả hồ sơ không giải quyết

trả hồ sơ Nguyễn Thị Thu Thi.pdf

3 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền Sở Y tế PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ KHẢI Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo trả hồ sơ không giải quyết

THÔNG BÁO KHÔNG ĐẠT YHCT LÊ KHÁI.pdf

4 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 10 năm 2021 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 10 năm 2021 (13 cá nhân) Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo hồ sơ đã giải quyết xong
5 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 8 năm 2021 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 9 năm 2021 (9 cá nhân) Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo hồ sơ đã giải quyết xong
6 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 8 năm 2021 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 8 năm 2021 (16 cá nhân) Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo hồ sơ đã giải quyết xong
7 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hồ Thị Tường Vi Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo xin lỗi hồ sơ trễ hạn
8 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Phạm Thị Anh Lý Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo trả hồ sơ không giải quyết
9 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hồ Thị Tường Vi Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo xin lỗi hồ sơ trễ hạn
10 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hồ Thị Tường Vi Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Thông báo trả hồ sơ không giải quyết