Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công khai đường dây nóng số điện thoại, hộp thư điện tử, Website để tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Công khai đường dây nóng số điện thoại, hộp thư điện tử, Website để tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

08:49 13/11/2021

Công khai đường dây nóng số điện thoại, hộp thư điện tử, Website để tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
Thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính của Sở Y tế Quý III/2021

Thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính của Sở Y tế Quý III/2021

15:15 30/09/2021

Thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính của Sở Y tế Quý III/2021
Thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính của Sở Y tế Quý II/2021

Thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính của Sở Y tế Quý II/2021

15:10 01/07/2021

Thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính của Sở Y tế Quý II/2021
Thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính của Sở Y tế Quý I/2021

Thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính của Sở Y tế Quý I/2021

15:00 02/04/2021

Thông báo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính của Sở Y tế Quý I/2021